Contacte

Participa al Pla de Desenvolupament Comunitari de La Salut! Generem accions per a la transformació social que millori la qualitat de vida a totes les persones que viuen al barri.
Si tens alguna proposta, comentari o suggeriment, si vols sumar-te a alguna iniciativa, si vols conèixer més, contacta amb nosaltres!
Tècnica Comunitària: Georgina Rosell Bellot
Mòbil:  608
645326
Correu electrònic: placomunitarisalut@gmail.com
On em podeu trobar?
Casal de barri La Miranda
Avinguda Coll del Portell, 74 – Barcelona

Casal de barri Cardener
Carrer Cardener, 45 - Barcelona