Projectes

Les comissions s’organitzen en funció dels projectes que planifiquen i executen.
Comissions
•    Comissió gent gran i joves – espais intergeneracionals:
     –    Punt de Trobada Virolai
     –    Punt de Trobada Kostka
     –    Suport escolar
     –    Projecte RADARS
     –    Nadal per a tothom

•    Comissió tradicions populars:
     –    Festa Major
     –    Gegants i capgrossos
     –    Trencadís

•    Comissió difusió:
     –    Revista

•    Comissió de Salut:
     –    Fes Salut!

•    Altres accions:
     –    sensibilització al territori sobre el treball comunitari, promoció del coneixement mutu, i impuls d’accions relacionals encara que no s'emmarquin com a projecte del PDC estrictament.


Penses en nous projectes pel barri? Tens suggeriments pels projectes ja existents? Vols participar en els projectes com a persona individual o entitat? No dubtis en contactar amb el PDC! 


Els projectes del PDC La Salut pretenen donar resposta a les necessitats i les oportunitats del barri.Punt de Trobada Virolai
PARTICIPACIÓ
Socis i sòcies del Casal Cardener, Socis i sòcies del Grup d’estudis del Coll-Vallcarca, veïnatge no associat, joves de l’Escola Virolai, Residència SARquavitae.
OBJECTIUS
Treballar la diversitat intergeneracional, la prevenció de l’aïllament de la gent gran, i valors educatius com el respecte a la gent gran i recuperació de la memòria històrica.
DEFINICIÓ
Trobades setmanals per a dur a terme un espai d’intercanvi intergeneracional.
Grans i joves també dinen a l’Escola Virolai, com un espai més informal de trobada.
Les persones participants en el projecte trien les temàtiques que treballaran en aquests espais.
Per a més informació visitar: http://dahiridavui.blogspot.com.es/

                


Punt de Trobada Kostka
PARTICIPACIÓ
Residència refugi d’obreres , Residència SARquavitae, i joves de l’Escola Kostka.
OBJECTIUS
Treballar la diversitat intergeneracional, la prevenció de l’aïllament de la gent gran, i valors educatius com el respecte a la gent gran i la solidaritat, i recuperació de la memòria històrica.
DEFINICIÓ
Visites setmanals de les persones joves de l’Escola Kostka, alumnes de Batxillerat, a la residència de gent gran per donar suport a les persones més dependents i generar aquest espai intergeneracional per compartir moments.
Projecte RADARS
PARTICIPACIÓ
El Centre d’Assistència Primària Larrard, la Biblioteca Jaume Fuster, La Miranda, la Parròquia Mare de Déu de La Salut, el Casal de barri Cardener-Ciberdona, el Casal Verge del Mar-Josepets, el Mercat de Lesseps, els Amics de la Gent Gran, Creu Roja, els pisos amb serveis Mutuam Güell, la Residència SAR Quavitae, equip RADARS ciutat, serveis socials i veïnatge no associat. També están adherides diverses farmàcies i comerços de la zona.
OBJECTIUS
Treballar per la prevenció de l’aïllament de la gent gran, a través d’una xarxa d’acció comunitària.
DEFINICIÓ
El projecte pretén fer difusió i sensibilització als agents territorials sobre la situació de la gent gran, mitjançant activitats puntuals i vinculant serveis de salut, el comerç i farmàcies del barri. D’aquesta manera, es detecten possibles persones usuàries de RADARS, és  a dir, gent gran sola. I s’intenta donar la solució més adequada per cada una d’aquestes persones.
La Plataforma de Seguiment Telefònic l’executen persones voluntàries que truquen a les persones grans que estan soles per interessar-se sobre com es troben.


Nadal per a tothom
PARTICIPACIÓ
Districte de Gràcia, La Nau, Serveis Socials i persones voluntàries de diferents serveis i entitats del barri.
OBJECTIUS
Treballar per a la prevenció de l’aïllament de les persones en risc d’exclusió dels barris del Nord de Gràcia, així com la visibilització d’aquest col·lectiu a la resta de la població, i la promoció de valors solidaris.
DEFINICIÓ
Quan s’acosta Nadal, aquest projecte es posa en marxa per tal de fer un repartiment de regals a domicili per les persones en risc d’aïllament (derivades per Serveis Socials). Persones voluntàries del barri són les que van a regalar detalls de Nadal a la gent en risc. Un d’aquests detalls és una postal feta per infants de la ludoteca del Coll. D’aquest projecte s’ha creat una exposició fotogràfica itinerant que dóna suport a la visibilització i sensibilització.
                   

Festa Major
PARTICIPACIÓ
Agrupament Escolta Roland Philipps, AMPA Baldiri Reixac,  AMPA Rius i Taulet, Batucargol, APC’s-Serveis Socials,  AVV C/Argentona, Centre de menors Gaudí, Comissió festes Park Güell, Districte de Gràcia, Espai Quirhort, La Miranda, Mercat de Lesseps i Taller d’història de Gràcia
OBJECTIUS
Promoure la cohesió al barri a través de les activitats de Festa Major.
Impulsem activitats comunitàries, i la participació del teixit associatiu en l’organització i la posada en marxa de les activitats.
DEFINICIÓ
A la Festa Major de La Salut podràs trobar un munt d’activitats per gaudir amb família i amics i amigues. Petits, joves i grans tenen l’oportunitat de compartir aquestes festes del barri al carrer.
Gegants i capgrossos
PARTICIPACIÓ
AMPA Escola Turó del Cargol, Centre de menors Gaudí.
OBJECTIUS
Treballar la cohesió al territori a través de la promoció de la cultura popular tradicional catalana, així com la integració de joves migrants, i l’impuls d’activitats intergeneracionals, amb infants, adolescents i adults.
ACCIONS PRINCIPALS
Creació i manteniment de 3 gegants i 4 capgrossos per les entitats . Aquests gegants i capgrossos poden ser aprofitats per tot el barri, i per aquest motiu, han sortit per Festa Major i altres esdeveniments.Trencadís al barri
PARTICIPACIÓ
Centre de menors Gaudí, Fundació ACIS (UEC i tallers amb adults amb trastorn mental), La Miranda, i veïnatge no associat.
OBJECTIUS
Es treballa la cohesió del barri a través de la promoció de la tradició cultural catalana, amb un element emblemàtic del barri, el trencadís. També es treballa per trencar amb l’estigmatització d’alguns col·lectius.
DEFINICIÓ
El trencadís és un taller que es realitza entre joves del centre d’acollida i persones talleristes que dinamitzen l’activitat. El resultat final és un trencadís ben bonic on ha pogut participar tothom. A més, serveix per decorar els carrers del barri! De moment, ja es poden veure els resultats al carrer Pas del Coll del Portell.


Revista             
PARTICIPA
Residència Parc Güell, La Miranda, Centre de Rehabilitació Septimània, CAP Larrard, l’AVV del C/Argentona, Comissió de festes Park Güell, Taller d’història de Gràcia, equip RADARS, Serveis Socials del Coll-Vallcarca-La Salut, el CJAS, l’Agrupament Escolta Roland Philipps, Mercat de Lesseps, l’AVC Lesseps, la Parròquia de La Salut, Biblioteca, i altres persones veïnes de La Salut i vinculades al PDC.
OBJECTIUS
Millorar la cohesió i la comunicació al barri.
Fer difusió dels projectes comunitaris de La Salut i de les activitats que fan les entitats i serveis del barri.
Promoure temes d’actualitat sobre diversos àmbits: salut, medi ambient, valors socials.
DEFINICIÓ
Cada any surten dos números de la revista La Salut de Gràcia, realitzada amb la participació de vàries persones del barri. Pots trobar el format en paper als diferents locals de participació veïnal o comerços del barri, o en format digital a la web del PDC.
                
      
           
Fes Salut!
PARTICIPA
Centre d’esport Europolis i persones veïnes.
OBJECTIUS
Projecte de promoció de la salut i l’ús de l’espai públic, així com el foment de les relacions socials.
ACCIONS PRINCIPALS
A Fes Salut! S’organitzen passejades al Parc Güell amb exercicis d’estiraments, un cop per setmana. Un grup de veïns i veïnes surt a passejar, i fa exercici a la vegada que es coneixen més entre elles; aprofitant el parc del barri.

Suport escolar
PARTICIPACIÓ
Escola Kostka, Escola Baldiri i Reixac, Escola Rius i Taulet
OBJECTIUS
Recolzar als infants, amb famílies en dificultats, per a seguir el ritme escolar.
Promoure valors de solidaritat i voluntariat entre els joves del territori.
Fomentar l’intercanvi.
DEFINICIÓ
Trobada setmanal de les persones joves voluntàries amb els infants que necessitin el suport escolar.
Les persones joves fan de professors de reforç als infants amb dificultats i, d’aquesta manera, uns reben el suport escolar que necessiten i els altres s’introdueixen al món de l’educació, descobrint si és el camí que volen seguir un cop acabin el Batxillerat.


Penses en nous projectes pel barri? Tens suggeriments pels projectes ja existents? Vols participar en els projectes com a persona individual o entitat? No dubtis en contactar amb el PDC!